Drukuj

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przygotowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych informujemy, że tworząc i przyjmując gminny program na 2016 rok należy korzystać z obowiązujących dokumentów, w tym wypadku - Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.