PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

STATYSTYKI

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach gminnych w 2006 roku
Zobacz poniżej:

Zestawienia_Statystyczne_2006.pdf

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2007 roku
Zobacz poniżej:

Zestawienia_Statystyczne_2007.pdf

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2008 roku
Zobacz poniżej:

Zestawienia_Statystyczne_2008.pdf

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2009 roku
Zobacz poniżej:

Zestawienia_Statystyczne_2009.pdf

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2010 roku
Zobacz poniżej:
Zestawienia_statystyczne_2010.pdf

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2011 roku
Zobacz poniżej:
Zestawienia statystyczne 2011. docx

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2012 roku
Zobacz poniżej:
Zestawienia statystyczne 2012. pdf

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2013 roku
Zobacz poniżej:
Zestawienia statystyczne 2013. pdf

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2014 roku
Zobacz poniżej:
Zestawienia statystyczne 2014. pdf

 

Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych (dane szacunkowe)

 

 

W Polsce 38,6 mln

W mieście 100 tys. mieszk.

W mieście 25 tys. mieszk.

W gminie 10 tys. mieszk.

Liczba osób uzależnionych od alkoholu

ok. 2% populacji

ok. 800 tys.

ok. 2.000 osób

ok. 500 osób

ok. 200 osób

Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice)

ok. 4% populacji

ok. 1,5 mln

ok. 4.000 osób

ok. 1.000 osób

ok. 400 osób

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików

ok. 4% populacji

ok. 1,5 mln

ok. 4.000 osób

ok. 1.000 osób

ok. 400 osób

Osoby pijące szkodliwie

5-7% populacji

2-2,5 mln

5.000-7.000 osób

1.250-1.750 osób

ok. 500-700 osób

 

Ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym

2/3 osób dorosłych oraz 2/3 dzieci z tych rodzin

Razem
ok 2 mln osób: dorosłych i dzieci

ok. 5.300
osób:dorosłych i dzieci

Około 1.330
osób: dorosłych i dzieci

Około 530 osób: dorosłych i dzieci


 

Diagnoza używania alkoholu przez młodzież
Zobacz poniżej
Diagnoza.docx

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie