PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 r. PARPA przekaże do WOTUW środki finansowe na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Tu pobierz Wniosek zgłoszeniowy do WOTUW

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW
o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia
w 2017 roku.


Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”. Pracownicy tych placówek, którzy zamierzają się ubiegać o takie dofinansowanie proszeni są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego i – jeśli spełniają kryteria w nim podane – wypełnienie go oraz przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW.

Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 7 lutego 2017 r. Kwota dofinansowania zostanie określona w złotych na 1 godzinę szkolenia po zebraniu wszystkich wniosków przez WOTUW-y, tj. po 15 lutego br. Wyniesie ona maksymalnie 5,00 zł, ale może być niższa, jeśli liczba zakwalifikowanych będzie duża. Planowany termin podpisania porozumień pomiędzy PARPA a WOTUW: marzec 2017 roku. Uczestnik zobowiązany jest do rozpoczęcia szkolenia w tej szkole i w tej edycji szkolenia, które wskazał we wniosku do WOTUW, pod rygorem utraty dofinansowania.

Ponadto informujemy, że uczestnik otrzyma w roku 2017 dofinansowanie do tylu godzin 650-godzinnego szkolenia, w ilu będzie uczestniczył w tymże roku w danej edycji szkolenia. Osoby, którym przyznano dofinansowanie na to szkolenie w 2016 roku, otrzymają dofinansowanie do pozostałych godzin dla sesji odbywających się w 2017 roku do wysokości 650 godzin łącznie, jeśli nadal spełniają warunki określone we wniosku na 2017 rok, który to wniosek zobowiązane są złożyć na ogólnych zasadach. Osoby, które w 2016 roku przerwały szkolenie, mogą otrzymać dofinansowanie tylko do tej liczby godzin w ramach 650-godzinnego limitu, na którą nie zostało ono przekazane w 2016 roku.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie