Drukuj

Informujemy, że na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) konsorcjum firm badawczych DANAE Sp. z o.o. oraz Realizacja Sp. z o.o. realizuje badania pn: „Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez ich nastoletnie dzieci – ogólnopolskie badanie rodziców i ich dzieci urodzonych w 2000 r. i 2002 r.”. Badanie jest realizowane od 8 listopada do 12 grudnia 2017 roku.

Celem badania jest poznanie postaw i poglądów rodziców na tematy związane z piciem alkoholu przez dorastające dzieci i zachowań dzieci związanych z alkoholem.