Drukuj

W związku z wydanymi przez PARPA Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r. oraz stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia dotyczącym możliwości finansowania z gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych uczestnictwa osób współuzależnionych w zajęciach reintegracyjnych  odbywających się w centrach integracji społecznej, niniejszym informujemy samorządy  gminne, iż wprowadzenie tego rodzaju wydatku i zadania do gminnych programów należy uznać za prawidłowe i rekomendowane do realizacji.