Drukuj

Ogłaszamy otwarty konkurs na wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych.

Treść ogłoszenia

Formularz oferty

Oświadczenie Oferenta

Stawki finansowe