Drukuj

Zapraszamy na sympozjum organizowane przez Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 17 i 18 marca br.

Zaproszenie <<<<<

Program sympozjum <<<<<