Drukuj

Informacja o wynikach postępowania dotacyjnego na zadanie: "Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych".

Czytaj więcej...