PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 04-05-06 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się XXXVII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień


(zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyły 94 osoby (83 osoby starały się o tytuł specjalisty, 11 o tytuł instruktora). Komisje Egzaminacyjne nie dopuściły do obrony prac od 16 osób. W tej sesji egzaminacyjnej wśród złożonych prac wykryto również 1 przypadek plagiatu.

Przypominamy: niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie nadesłane prace analizowane są pod kątem podobieństwa do innych prac przy pomocy specjalistycznego programu.

Do egzaminu zakwalifikowano 77 osób (67 starało się o certyfikat specjalisty, 10 o certyfikat instruktora).

W rezultacie do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 56 osób: Bies Albert, Brzozowska Małgorzata, Chmiel Ewa, Chyc Katarzyna, Cieśluk-Toczek Magdalena, Czech-Wójcik Anna, Długosz Maria, Dul Beata, Engel-Chomin Katarzyna, Gierek Aleksandra, Głuszek Katarzyna, Gocłowski Dominik, Gonera Beata, Grzybko Joanna, Hejna Monika, Hypka Małgorzata, Jakubek Dariusz, Jaśki-Tupik Marlena, Jurczyk Barbara, Kamola-Bohuszewicz Dorota, Kłosek Ewa, Konieczka Alina, Korczyńska Cecylia, Kownacka Karolina, Krawiec Jakub, Krupińska Dorota, Książek Małgorzata, Kubas Olga, Ligocki Piotr, Lipska Romana, Lizoń Magdalena, Majerowska Kamila, Matla Katarzyna, Meller-Pruńska Aleksandra, Mroczka Alicja, Pasławska Julita, Paś Katarzyna, Pierowski Filip, Piotrowska Monika, Potoczek Jolanta, Pukos-Kisielewicz Wioletta, Retman Anna, Salwowska-Stachowiak Renata, Santura Joanna, Sebastyanka-Pacia Ewa, Staszczyk-Stawiarska Agata, Sułkowska Monika, Tomaszewska Marta, Tomiczek Katarzyna, Tułacz Natalia, Wdowska Maria, Wilusz-Bester Małgorzata, Wojtysiak Sylwia, Woźniak  Andrzej, Zdrójkowski Sebastian, Żegnałek Jacek.

Do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyło 10 osób: Fularz-Rzepiel Joanna, Grzanecki Andrzej, Kurgan Anna, Mikowski Dariusz, Paprocka-Pleśnierowicz Bogumiła, Podenkiewicz Jerzy, Poloczek Eugeniusz, Rutkowski Jerzy, Stasiuk Magdalena, Szadkowska Ewa.

Komisje egzaminacyjne uznały, że na tle pozostałych osób szczególnie dobrze zaprezentowali swoją obronę: Bies Albert, Cieśluk-Toczek Magdalena, Gierek Aleksandra, Hejna Monika, Majerowska Kamila, Pierowski Filip, Santura Joanna, Szadkowska Ewa, Tułacz Natalia.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

Egzaminatorzy podczas obrony skupiają się głównie na pracy terapeutycznej zaprezentowanej przez kandydata, pytają o zastosowane interwencje, o kryteria ich doboru. Ciekawi są także, jak kandydat rozumie pacjenta, jego funkcjonowanie, reakcje na działania terapeuty.

Po czerwcowej sesji egzaminacyjnej lista certyfikowanych liczy już 2328 osób, w tym 1894 osób posiada tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień oraz 434 osoby posiadają tytuł instruktora terapii uzależnień.

W roku 2018 odbędzie jeszcze jedna sesja egzaminacyjna, według następującego harmonogramu:

  1. Termin nadsyłania prac egzaminacyjnych: 31 sierpnia 2018 roku
  2. Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych: 2 października 2018 roku
  3. Termin egzaminu: 5-6-78 listopada 2018 roku

Dostępna na stronie internetowej pula pytań do egzaminu pisemnego może ulec zmianie, jednak ewentualny zmieniony zestaw pytań zostanie opublikowany najpóźniej 90 dni przed terminem egzaminu. Korzystając z okazji przypominamy również, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Osoby, które będą przystępować do kolejnych sesji zapraszamy do lektury informatora dla osób przystępujących do egzaminu, zawiera on ważne wytyczne na temat konstrukcji pracy egzaminacyjnej oraz informacje na temat trybu składania wniosków o przystąpienie do egzaminu.

Zapraszamy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie