PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Publikujemy Oświadczenie Zespołu ds. rekomendacji i oceny programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dotyczące nieprawidłowości w realizacji  programu profilaktycznego pn. „Archipelag Skarbów”

Oświadczenie Zespołu ds. rekomendacji i oceny programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Zespół ds. rekomendacji i oceny programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego wyraża głębokie zaniepokojenie faktem stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji  programu profilaktycznego pn. „Archipelag Skarbów”, polegających na wykorzystaniu materiałów, które nie stanowią integralnej części programu i w związku z tym nie podlegały ocenie przez Zespół. Przekazywanie młodzieży treści niezgodnych z udokumentowaną wiedzą oraz ze standardami obowiązującymi w profilaktyce opartej na naukowych podstawach jest niedopuszczalne. Zgodnie z zasadami, przyjętymi w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,  stały nadzór nad zgodnością treści realizowanego programu z treścią, która uzyskała rekomendację należy do podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie programu. Ponadto zwracamy uwagę, że realizowanie każdego programu profilaktycznego adresowanego do dzieci i młodzieży wymaga rzetelnego poinformowania rodziców o głównym jego celu i zakresie przekazywanych treści. Nieprzekazanie tych informacji stanowi naruszenie prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zespół ds. rekomendacji i oceny programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego informuje, że w każdym przypadku wystąpienia uzasadnionych zastrzeżeń do prawidłowej realizacji programu, który uzyskał rekomendację, zostanie  rozważona decyzja o jej wstrzymaniu i usunięciu programu z listy programów rekomendowanych.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie