PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

W związku z informacjami na temat materiałów szkoleniowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, dyrektor PARPA wystosował do Zastępcy Prezesa RIO w Kielcach pismo dotyczące przeznaczenia środków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystanych w roku budżetowym.

Czytaj więcej...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie