PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 1, 2 oraz 3 kwietnia 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

Do egzaminu zgłosiło się 75 osób, w pracach 2 osób wykryto plagiat. Decyzją komisji egzaminacyjnych prace 10 osób z powodu niskiej oceny poziomu merytorycznego nie zostały dopuszczone do obrony. Osoby te otrzymają w najbliższym czasie listownie informację o niedopuszczeniu do egzaminu, natomiast w ciągu 30 dni od zapadnięcia decyzji (liczonych od dnia posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych w dniu 7 marca 2019 roku) wysłane zostanie pisemne uzasadnienie (szczegółowa recenzja odrzuconych prac). Do osób dopuszczonych do egzaminu zostaną wysłane na podane adresy korespondencyjne pisemne zaproszenia.

Kolejność wejść na egzamin ustny w podziale na dni, godziny w obrębie czterech egzaminujących komisji zamieszczona została poniżej. Każdego dnia o godz. 9.00 egzamin rozpoczyna się trwającym 70 minut testem. Osoby, które zaliczą pisemną część egzaminu dopuszczone zostaną do części ustnej. Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia, co oznacza, że po odnalezieniu się na poniższych listach do egzaminu ustnego, np. w dniu 1 kwietnia, należy w tym samym dniu przystąpić o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego.

Mapa z lokalizacją Centrum Szkoleniowego Roko znajduje się na stronie internetowej www.hotelroko.pl. Do ośrodka z Dworca Centralnego i Dworca Zachodniego kursuje autobus 127 do przystanku Płużańska 02. Inne połączenia można znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl. PARPA nie zapewnia osobom zdającym posiłków, napojów ani noclegu, w związku z powyższym osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia bądź noclegu w Hotelu Roko proszone są o kontakt bezpośrednio z Hotelem pod numerem 22-863-85-43. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, który należy okazać komisji przed egzaminem.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie