PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Dyrektor PARPA ogłasza konkurs na organizację ogólnopolskiego szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór oświadczenia

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie