PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Osoby planujące przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień proszone są o korzystanie z nowych, zaktualizowanych wzorów dokumentów dostępnych na stronie www.parpa.pl w dziale „Certyfikacja terapeutów – Wzory dokumentów”.

Ogłoszenie...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie