Drukuj

Informujemy, że na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ankieterzy firmy DANAE Sp. z o.o prowadzą obecnie wywiady w ramach ogólnopolskiego badania ankietowego pn. Wzory konsumpcji alkoholu. Głównym celem badania jest oszacowanie poziomu i wzorów picia alkoholu, identyfikacja problemów związanych z alkoholem z uwzględnieniem elementów stylu życia.

Badanie realizowane jest w miesiącach wrzesień-październik 2020 r. metodą wywiadu bezpośredniego (przy użyciu komputera) na próbie 2300 losowo wybranych mieszkańców Polski.