PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Egzaminy certyfikacyjne PARPA w roku 2020 odbyły się po raz pierwszy w trybie online. Z powodu pandemii oraz wynikającej z tego powodu szczególnie niepewnej i zmiennej sytuacji sesja egzaminacyjna, do której kandydaci zgłosili się już w lutym tego roku była stopniowo przesuwana, ostatecznie jej zakończenie miało miejsce dopiero 2 grudnia. Sesja jesienna została natomiast przeprowadzona zgodnie z zaplanowanym na ten rok harmonogramem.

Pragniemy wyrazić swoje uznanie dla wszystkich kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień, którzy zgłosili się do egzaminu w tym roku. Oprócz stresu związanego z samym egzaminem byli oni obciążeni dodatkowo kolejnymi napływającymi komunikatami od organizatora, a także zaskoczeni nową formą przekazu, za pomocą której zdawali test wiedzy oraz bronili swojej pracy z pacjentami.

Pomimo tych trudności zdawalność wśród osób, których prace zostały dopuszczone do egzaminu wyniosła w sesji wiosennej 91%, natomiast w sesji jesiennej 90%. Dla porównania, w ostatnich trzech latach wskaźnik ten wynosił najczęściej około 85%.

Poniżej przedstawiamy dane statystyczne dotyczące obu sesji egzaminacyjnych.

Sesja wiosenna (czterdziesta pierwsza):

1.Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyło 88 osób (81 osób starało się o tytuł specjalisty, 7 o tytuł instruktora).

2. Do obrony nie zostały dopuszczone prace od 13 osób.

3. Wśród złożonych prac wykryto 3 przypadki plagiatu.

4. Dwie osoby zrezygnowały z przystąpienia do egzaminu.

W rezultacie po tej sesji do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 58 osób, do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyło 6 osób.

Sesja jesienna (czterdziesta druga):

1.Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyły 53 osoby (51 osób starało się o tytuł specjalisty, 2 o tytuł instruktora).

2. Do obrony nie zostały dopuszczone prace od 8 osób.

3. Wśród złożonych prac wykryto 1 przypadek plagiatu.

4. Jedna osoba zrezygnowała z przystąpienia do egzaminu.

W rezultacie po tej sesji do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 37 osób, do grona instruktorów terapii uzależnień dołączyły 2 osoby.

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

W chwili obecnej mamy już 2611 certyfikowanych osób, w tym 2146 z nich posiada tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień, a 465 z nich posiada tytuł instruktora terapii uzależnień.

Korzystając z okazji przypominamy Państwu, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Sesje egzaminacyjne PARPA będą przeprowadzanie do końca 2024 roku. Osoby, które będą do nich przystępować zapraszamy do lektury informatora dla osób przystępujących do egzaminu, zawiera on ważne wytyczne na temat konstrukcji pracy egzaminacyjnej oraz informacje na temat trybu składania wniosków o przystąpienie do egzaminu. Informator znajduje się na stronie internetowej www.parpa.pl w dziale Certyfikacja terapeutów – Egzaminy certyfikacyjne.

Przypominamy również, że niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie nadesłane prace analizowane są pod kątem podobieństwa do innych prac przy pomocy specjalistycznego programu. W części ustnej egzaminu egzaminatorzy skupiają się głównie na pracy terapeutycznej zaprezentowanej przez kandydata, pytają o zastosowane interwencje, o kryteria ich doboru. Ciekawi są także, jak kandydat rozumie pacjenta, jego funkcjonowanie, reakcje na działania terapeuty.

Zachęcamy osoby, które myślą o przystąpieniu do kolejnych sesji egzaminacyjnych do kontaktu telefonicznego z pracownikiem Działu Lecznictwa Odwykowego pod numerem 022 25-06-338 w celu weryfikacji dotychczas przesłanych do PARPA zaświadczeń o ukończeniu wszystkich etapów szkolenia oraz uzyskania ewentualnych dalszych informacji na temat procesu certyfikacji

Zapraszamy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie