Drukuj

Ze względu na rosnącą liczbę pytań pochodzących od gmin o możliwość udostępnienia informacji publicznej w zakresie rejestru przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, w załączeniu udostępniamy opinię PARPA w tym przedmiocie.