PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 1 i 2 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyła się XXXI sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyły 54 osoby (52 osoby starały się o tytuł specjalisty, 2 - instruktora). Komisje Egzaminacyjne nie dopuściły do obrony prac 7 osób (w tym pracę 1 kandydata do tytułu instruktora). Najczęstsze powody niedopuszczenia prac to zbyt ogólnikowy opis przebiegu terapii oraz autoplagiat.

 

Przypominamy: niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie prace nadesłane na sesję egzaminacyjną są szczegółowo analizowane pod kątem autoplagiatu, zaś od letniej sesji egzaminacyjnej 2015 r. będą również poddane analizie przy pomocy specjalnego programu antyplagiatowego.

 

Do egzaminu zakwalifikowano 47 osób: 45 starało się o certyfikat specjalisty, 2 - o certyfikat instruktora. W efekcie 1 osoba nie zdała części pisemnej egzaminu (testu), 9 osób (kandydaci na specjalistę) nie zaliczyły części ustnej egzaminu. Gorzej oceniane były prace skoncentrowane na przedstawieniu postaw czy działań pacjenta, podczas gdy oczekuje się przede wszystkim pokazania relacji terapeutycznej oraz metod i interwencji stosowanych przez terapeutę. Zaleca się, aby opis pracy terapeutycznej i relacji stanowił najobszerniejszą część przedstawionej pracy.

 

W rezultacie do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 35 osób:
Agnieszka Białogłowska, Maria Biegańska Prochaczek, Marta Błachut, Barbara Boryczko-Pater, Kamila Czajkowska, Daniel Dawidowski, Paweł Dziopa, Michał Gleczman, Anna Goluch, Beata Grala, Szymon Jabłoński-Weryński, Agnieszka Kajas, Paweł Kasprzak, Zuzanna Kasprzak, Aldona Kaźmierczak-Zielińska, Rafał Kozielec, Anna Lederman, Dominik Lewandowski, Izabela Maniak, Mariola Mastek, Ewa Mendyka, Agnieszka Nowak, Katarzyna Nowakowska-Domagała, Anna Porożyńska, Sławomir Relich, Alicja Rojtek, Justyna Różycka-Musiał, Maria Rzewuska-Mierzwa, Barbara Sikora, Monika Straszynkiewicz, Beata Urbaniak, Paulina Ziemla, Anna Zubowicz, Urszula Zygmunt, Izabela Żaczek.
Wśród instruktorów terapii uzależnień witamy Katarzynę Kot oraz Zofię Pachnik.

 

Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

 

Po grudniowej sesji egzaminacyjnej lista osób certyfikowany liczy już 1899 osób, w tym 1503 osoby posiadają tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień oraz 396 osób mają tytuł instruktora terapii uzależnień.

 

Terminy sesji egzaminacyjnych w przyszłym roku zostaną opublikowane na stronie internetowej PARPA w styczniu 2015 r. Dostępna pula pytań do egzaminu pisemnego może ulec zmianom, jednak zmieniony zestaw pytań zostanie opublikowany na stronie internetowej najpóźniej 90 dni przed terminem egzaminu. Korzystając z okazji przypominamy również, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie