PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W numerze Drug and Alcohol Dependence z września 2014 r. opublikowane zostały wyniki badania przeprowadzonego przez dr Katherine Clegg Smith, profesora nadzwyczajnego z Wydziału Zdrowia, Zachowania i Społeczeństwa Bloomberg School of Public Health. W ramach badania przeanalizowano reklamy alkoholu, które ukazały się w czasopismach opublikowanych w USA w latach 2008-2010. Okazało się, że 87% reklam alkoholu, które zawierały komunikaty dotyczące odpowiedzialnego picia, nie wskazywało ograniczeń ilościowych ani okoliczności bezpiecznego picia. Ponadto, w 95% przypadków te przekazy były wydrukowane bardzo małą czcionką na obrazach promujących reklamowany produkt.

 

 

Alcohol Justice – organizacja non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która podjęła się roli strażnika przemysłu alkoholowego – w maju 2012 roku przeprowadziła podobną analizę komunikatów dotyczących odpowiedzialnego picia, które ukazały się w 41 czasopismach we wrześniu i październiku 2011 r. Organizacja wykazała, że przekazy nie tylko drukowano małą czcionką i umieszczano na obrzeżach reklam, przez co były niemal niewidoczne, ale także w niektórych przypadkach wykorzystywano razem z zachętami do picia i nazwami marek alkoholu.

 

Słowa takie jak „pić”, „imprezować”, „świętować” zazwyczaj poprzedza słowo „odpowiedzialnie”. Niektóre przekazy zawierają nazwy marek, na przykład: „Ciesz się Heinekenem odpowiedzialnie” (ang. Enjoy Heineken responsibly) lub „Belvedere to dobry wybór. Odpowiedzialne picie – również” (ang. Belvedere is a quality choice. Drinking responsibly is too.). Kilka dużych firm z branży alkoholowej zaprojektowało swoje logo dotyczące odpowiedzialnego picia w taki sposób, żeby jak najbardziej zwiększyć sprzedaż, promować wybór danej marki oraz przerzucić winę na konsumentów.

 

Poprzez włączanie do reklamy przekazu o odpowiedzialnym piciu przemysł alkoholowy usiłuje zrzucić z siebie odpowiedzialność za szkody związane z alkoholem, które wynikają z nadmiernego lub nawet umiarkowanego spożywania alkoholu. Ponieważ istnieje związek pomiędzy alkoholem a przemocą, przestępczością, napaściami na tle seksualnym oraz innymi ryzykownymi zachowaniami, duże obawy budzi wykorzystywanie przez głównych producentów alkoholu przekazów o odpowiedzialnym piciu do zwiększenia swojej wiarygodności.

 

W komunikacie prasowym z Bloomberg School of Public Health Smith powiedziała, że alternatywą dla obecnego sposobu promowania odpowiedzialnego picia mogłyby być sprawdzone ostrzeżenia umieszczane w reklamach na widocznym miejscu.

 

Natomiast Alcohol Justice w swojej publikacji pisze coś zupełnie przeciwnego – żadne przekazy o odpowiedzialnym piciu nie powinny być zamieszczane w reklamach alkoholu, nawet gdyby miały być wydrukowane dużą czcionką i ulokowane w bardziej widocznym miejscu, ponieważ przemysł alkoholowy mógłby nadal twierdzić, że ich reklamy rozpowszechniają informacje dotyczące zdrowia publicznego. Zamiast tego – jak zasugerowała w publikacji organizacja Alcohol Justice – prokurator generalny stanu powinien zbadać potencjalnie nieuczciwe i wprowadzające w błąd reklamy tworzone przez producentów alkoholu.

 

Niezależenie od rozwiązań, które można wprowadzić w tym przypadku, najważniejszy pozostaje wniosek, że przekazy dotyczące odpowiedzialnego picia, zamieszczane w większości reklam alkoholu, stanowią problem dla zdrowia publicznego – nie informują skutecznie, na czym polega bezpieczne picie, są natomiast wykorzystane w kampaniach reklamowych różnych marek alkoholu.

 

Tłumaczenie PARPA na podstawie: http://www.jhunewsletter.com/2014/09/18/drink-responsibly-campaigns-found-to-be-ineffective-50147/

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie