PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

nstytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza na bezpłatny program terapeutyczny adresowany do osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich rodzin i bliskich.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie