PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

19-go października 2007 roku w sali konferencyjnej łomżyńskiego Ratusza, w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok”, odbyła się konferencja pt.: „Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, której celem było wypracowanie metod działania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie...........  ...

Spotkanie otworzył pan Krzysztof Choiński – zastępca Prezydenta Miasta. Wzięło w nim udział około 60 osób; byli to głównie pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, policjanci z Komendy Miejskiej Policji oraz kuratorzy Sądu Rejonowego.
Podczas konferencji Pani Maria Falko – Psycholog MOPS w Łomży, przedstawiła strategie ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pan Krzysztof Leończak – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży zaprezentował zadania podejmowane przez Policję w ramach procedury „NIEBIESKIE KARTY” oraz przedstawił informację na temat przemocy w rodzinach z terenu miasta Łomży. Pani Anna Maksymiuk – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży zapoznała zgromadzonych na sali z działaniami profilaktycznymi i interwencyjnymi podejmowanymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w sytuacjach kryzysowych.
Uczestnicy konferencji otrzymali ulotki dotyczące ogólnopolskiej kampanii "Ciąża bez alkoholu" oraz wykaz instytucji, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku problemu alkoholowego, przemocy czy narkomanii.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie