PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

„Bez dowodu nie kupisz” to hasło nowej akcji, prowadzonej w Radomsku od 19 czerwca.

Jej głównym zamierzeniem jest uświadomienie sprzedawcom, że dowody osobiste osób niepełnoletnich i dorosłych są identyczne. Akcja jest prowadzona w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.. W Radomsku organizatorem akcji jest Ośrodek Wspierania Rodziny, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta.
 
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych każdy obywatel Polski ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia. Tymczasowe dowody osobiste trzynastolatków nie różnią się jednak niczym od dowodów osób dorosłych.
 
Wymagając dowodu osobistego sprzedawcy sprawdzają na ogół jedynie jego posiadanie, nie zdając sobie sprawy, że posiadająca go osoba może być niepełnoletnia stąd nasza akcja. Chcemy uczulić sprzedawców żeby nie sprzedawali młodzieży alkoholu bez uprzedniego sprawdzenia daty urodzenia danej osoby
W ramach akcji sprzedawcy otrzymują ulotkę informacyjną oraz naklejkę na kasę sklepową i specjalną zawieszkę na regał mają one przypominać o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim. Stawka jest duża, ponieważ udostępnianie alkoholu osobom poniżej 18 roku życia może w konsekwencji spowodować cofnięcie koncesji na jego sprzedaż dla danego sklepu.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie