Drukuj

W dniach 24-26 października 2011 r. w Bochni odbyła się XIV ogólnopolska konferencja szkoleniowa – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”. Tytuł tegorocznej konferencji brzmiał „Świetlica środowiskowa miejscem spotkania ze środowiskiem rodzinnym dziecka”. Konferencję otworzył Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka.

Udział w konferencji wzięło 105 osób z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawiciele innych placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.
Uczestnicy zapoznali się z filozofią i metodami pracy z rodziną i dzieckiem min. w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Terapii Motywującej, a także poznali metodę zespołowego diagnozowania dziecka, którą można wykorzystywać w środowisku szkolnym lub w świetlicy. W trakcie warsztatów w małych grupach uczestnicy mieli okazję poznać konkretne metody pracy z dziećmi i rodziną.
Uczestnicy wysłuchali następujących wykładów: