PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Dofinansowanie I i II etapu szkolenia. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że wszystkie osoby zgłoszone do PARPA przez WOTUW-y do dofinansowania im kosztów zajęć dydaktycznych I oraz II etapu „Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego”, zostały objęte dofinansowaniem.

Dofinansowanie przez PARPA kosztów zajęć dydaktycznych w I etapie szkolenia wynosi 1000 zł. na jedną osobę, natomiast w II etapie szkolenia 2000 zł. na jedną osobę.
Środki na realizację powyższego PARPA przekazuje do poszczególnych WOTUW-ów, które następnie przekazują je poszczególnym instytucjom szkolącym.
Wybór szkoły (spośród szkół posiadających akredytację PARPA), zarówno w ramach I jak i II etapu szkolenia, należy tylko i wyłącznie do osób uczestniczących w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Ilość osób objętych dofinansowaniem PARPA z podziałem na województwa przedstawia tabela:

 

Województwo

I etap

II etap

Dolnośląskie

21

13

Kujawsko-pomorskie

10

10

Lubelskie

8

16

Lubuskie

1

6

Łódzkie

10

8

Małopolskie

15

13

Mazowieckie

15

10

Opolskie

4

9

Podkarpackie

5

11

Podlaskie

10

10

Pomorskie

12

13

Śląskie

23

14

Świętokrzyskie

5

6

Warmińsko-mazurskie

6

11

Wielkopolskie

15

16

Zachodniopomorskie

8

11

Razem

168

177

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie