Drukuj

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w trzyletnim konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w ramach programu VII - Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych.

Zadanie 7.2: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce leczenia uzależnienia i współuzależnienia: