PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po pozytywnym rozpatrzeniu ankiety aplikacyjnej, oficjalnie zakwalifikowała Gminę Śrem do Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących.
Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w rozwijaniu i doskonaleniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie