PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 27-28 października 2008 roku w Warszawie odbyło się organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych seminarium szkoleniowe nt. budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Była to druga - w bieżącym roku - edycja interdyscyplinarnego szkolenia adresowanego do przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w którym uczestniczyły trzyosobowe zespoły w składzie: policjant, pracownik socjalny i członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji ww. osób w zakresie wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie (mechanizmów, symptomów i skutków), sytuacji dzieci krzywdzonych w rodzinach, w szczególności z problem alkoholowym, współpracy służb w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, tworzenia i zasad pracy zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prawnych aspektów związanych ze współpracą służb w środowisku lokalnym.


Uczestnicy seminarium wysłuchali wykładów prowadzonych przez współpracowników PARPA - specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz wzięli udział w zajęciach seminaryjno-warsztatowych, podczas których nabywali praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i interdyscyplinarnej pomocy rodzinom, w których dochodzi do przemocy. W seminarium wzięło udział 80 osób z 28 gmin.

Ogółem, w dwóch seminariach szkoleniowych organizowanych przez Agencję w br. nt. budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wzięło udział 131 osób z 48 gmin.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie