PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

We wrześniu 2008 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbywały się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

 

W spotkaniach wzięli udział między innymi przedstawiciele lecznictwa odwykowego, którzy zgłosili do Ministerstwa Zdrowia swoje pisemne uwagi do projektu ustawy. Z inicjatywy PARPA oraz KBdsPN w zapisach projektu tej ustawy znalazły się zawody specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień wraz z katalogiem ich zadań zawodowych. Przyjęcie ustawy z wpisanymi ww. zawodami oznaczałoby, że osoby posiadające certyfikat specjalisty oraz instruktora legitymują się tytułem zawodowym a nie tylko prawem wykonywania świadczeń z zakresu psychoterapii / terapii uzależnienia od alkoholu.
Zapisy te spotkały się ze sprzeciwem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i innych stowarzyszeń psychoterapeutycznych zmierzających do ograniczenia zadań i kompetencji specjalistów psychoterapii uzależnień. Po przeprowadzeniu negocjacji i spotkań z oponentami uzgodniono pozostawienie zapisów w ustawie w formie zaproponowanej przez PARPA i KBdsPN.

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie