PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Terminy sesji akredytowanych przez PARPA szkoleń I i II etapu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego w 2009 roku.

 

 
 
Terminy poszczególnych szkoleń przedstawiamy na podstawie informacji uzyskanych od organizatorów szkoleń.
 
 
Szkolenia I etapu (wg nowego Programu) w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia (szkolenia minimum 650 godzinne stanowiące I etap Programu szkoleniowego wg nowelizacji Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych (...) z dnia 12.02.2008r.)
 
Organizator
Nazwa szkolenia I etapu (minimum 650 godz.)
Terminy sesji szkolenia
I etapu (minimum 650 godz.)
 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji (Czarny Bór)
 
 
Szkoła Psychoterapii Uzależnień
 
Sesje będą odbywać się raz w miesiącu, z częstotliwością comiesięczną, od lutego 2009 do lipca 2010 (18 sesji)
 
 
 
Szkolenia I etapu (wg starego Programu) w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej (szkolenia minimum 220 godzinne stanowiące I etap Programu szkoleniowego z dnia 7.12.2006r., tj. sprzed nowelizacji Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych (...)
 
Organizator
Nazwa szkolenia I etapu (minimum 220 godz.)
Terminy sesji szkolenia
I etapu (minimum 220 godz.)
 
Instytut Psychologii Zdrowia (Warszawa)
 
Studium Pomocy Psychologicznej
 
17-21 marca 2009
14-18 kwietnia 2009
12-16 maja 2009
9-13 czerwca 2009
7-11 lipca 2009

Przewidywane są dalsze edycje szkolenia w roku 2009 w zależności od liczby zgłoszeń
 
 
Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (Kraków)
 
Studium Umiejętności Psychologicznych
 
19-23 stycznia 2009
16-20 luty 2009
16-20 marca 2009
20-24 kwietnia 2009
18-22 maja 2009
 
 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji (Czarny Bór)
 
 
Studium Umiejętności Psychologicznych
 
Dokładne terminy zostaną ogłoszone po ustaleniu ilości kandydatów
 
 
 
 
Szkolenia II etapu (wg starego Programu) w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia (szkolenia minimum 370 godzinne stanowiące II etap Programu szkoleniowego z dnia 7.12.2006r., tj. sprzed nowelizacji Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych (...)
 
Organizator
Nazwa szkolenia II etapu (minimum 370 godz.)
Terminy sesji szkolenia
II etapu (minimum 370 godz.)
 
Instytut Psychologii Zdrowia (Warszawa)
 
Studium Terapii Uzależnień
 
24-28 luty 2009
24-28 marca 2009
15-19 kwietnia 2009
19-23 maja 2009
23-27 czerwca 2009
22-26 września 2009
20-24 października 2009
 
 
Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (Kraków)
 
Studium Psychoterapii Uzależnień
 
2 - 6 lutego 2009 r.
2 - 6 marca 2009 r.
30 marca - 3 kwietnia 2009 r.
11 - 15 maja 2009 r.
15 - 19 czerwca 2009 r.
7 - 11 września 2009 r.
12 - 16 października 2009 r.
16 - 20 listopada 2009 r.
 
 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji (Czarny Bór)
 
 
Studium Psychoterapii Uzależnień
 
od maja 2009 do grudnia 2009 r.
 
Polsko-Niemiecki Instytut Psychoterapii Uzależnień (Warszawa; szkolenie odbywa się w Broku)
 
Szkolenie z zakresu Nowoczesnych Metod Diagnozowania i Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 
4-8 maja 2009
1-5 czerwca 2009
19-24 lipca 2009
7-12 września 2009
5-10 października 2009
3-7 listopada 2009
1-5 grudnia 2009
 
 
 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie