PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek lecznictwa odwykowego chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2009 roku.

 

Program konsultacyjny skierowany jest do placówek, które:
· napotykają trudności w samodzielnym budowaniu i wdrażaniu programów terapeutycznych i/lub
· napotykają trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemów organizacyjnych pracy placówki,
· mają realne możliwości zmiany sytuacji przy udziale pomocy konsultanta (w zależności od problemów placówki np. możliwość zatrudnienia dodatkowej kadry, otwartość zespołu terapeutycznego oraz kierownictwa na zmiany, itp.),
· posiadają formalnego kierownika lub brak przeszkód formalno-kadrowych w jego powołaniu,
· nie były objęte programem konsultacyjnym PARPA w ciągu ostatnich 2 lat.
 
Pragniemy podkreślić, że celem programu konsultacyjnego nie jest udzielanie superwizji. Tym samym nie jest to program dla placówek, które realizują programy terapeutyczne na wysokim poziomie i dobrze radzą sobie z samodzielnym pokonywaniem trudności organizacyjnych.
 
Realizacja programu polega na udzielaniu konsultacji przez konsultanta z odpowiednimi kwalifikacjami. Konsultacje realizowane są w trakcie 5 wizyt konsultanta w placówce, trwających po 6 godzin. Pracę konsultanta finansuje PARPA.
Zakres Programu obejmuje analizę zasobów i deficytów placówki, opracowanie programu naprawczego dla placówki, udział konsultanta przy wprowadzaniu zmian korzystnych dla placówki oraz zaplanowanie zmian do samodzielnego wprowadzenia przez placówkę po zakończeniu programu konsultacyjnego.
Okres realizacji programu zaplanowany jest od dnia podpisania porozumienia do 31 października 2009 roku.
W trakcie realizacji programu zarówno placówka jak i jej konsultant zobowiązani są do regularnego sprawozdawania się do PARPA z odbytych konsultacji.
 
Na zgłoszenia ze strony zainteresowanych placówek oczekujemy do 16 lutego 2009 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym PARPA (kliknij aby otworzyć formularz) do Anety Koczaskiej-Siedleckiej w jednej z następujących form:
  • faksem (022 836 81 66),
  • pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • pocztą na adres Agencji (ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa).
 
Przesyłając zgłoszenie do PARPA, placówka powinna posiadać kandydata na swojego konsultanta, od którego uzyskała wstępną zgodę na przeprowadzenie konsultacji. Wysunięta kandydatura będzie następnie zaopiniowana i zaakceptowana bądź odrzucona przez PARPA.
Konsultant powinien posiadać następujące kwalifikacje:
· Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
· Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w placówce terapii uzależnienia od alkoholu,
· Doświadczenie w udzielaniu konsultacji placówkom terapii uzależnienia od alkoholu.
 
Z powodu ograniczonych środków finansowych, w przypadku zgłoszenia dużej liczby placówek chętnych do udziału w programie konsultacyjnym, PARPA zastrzega sobie prawo kwalifikacji do programu i podpisania odpowiednich porozumień tylko z częścią zgłaszających się placówek. Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę zgodność zgłaszanych problemów z celami programu konsultacyjnego oraz opis sytuacji placówki wskazujący na realną możliwość wprowadzenia konstruktywnych zmian. Pod uwagę będzie brana również kolejność zgłoszeń.

Po zakończeniu kwalifikacji placówek do programu konsultacyjnego, PARPA zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z placówkami zakwalifikowanymi do programu. Informacja zostanie też ogłoszona na stronie internetowej www.parpa.pl

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie