PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Stało się tradycją, że obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw inauguruje konferencja,która w bieżącym roku obędzie się w dniu 19 lutego w Baranowie Sandomierskim pod hasłem: „Interdyscyplinarne działania w kształtowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele władz państwowych, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy ofiarom przestępstw. Swój udział zapowiedzieli: Pan Jaap Smit – Prezydent Victim Support Europe z Holandii oraz Pan Thomas Mrodzinsky – sędzia Sądu Krajowego w Chemnitz w Niemczech. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną działania - o zasięgu europejskim - podejmowane na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. Program przewiduje również wręczenie certyfikatów „Przyjaznego Pokoju Przesłuchań” oraz prezentację inicjatyw legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących instytucji kompensaty, handlu ludźmi i utworzenia Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ponadto, w Międzynarodowym Dniu Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza uruchomić stronę internetową www.pokrzywdzeni.gov.pl, na której zamieszczone będą informacje o polskim systemie prawnym oraz dostępnych formach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Na stronie ukażą się także informacje na temat projektu: „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”, w ramach którego utworzone zostały „Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” oraz „Informator dla pokrzywdzonego”, który stanowić będziezbiór praktycznych porad dotyczących praw przysługujących pokrzywdzonym przestępstwem. W czasie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w środowiskach lokalnych prowadzone będą akcje informacyjne, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać konsultacje (prawne, psychologiczne) oraz materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.
Zapraszamy Państwa do włączenia się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.”
(oprac. na pods. informacji Ministerstwa Sprawiedliwości)
 
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie