Drukuj

W dniu 19 maja 2009 roku w siedzibie PARPA, przy ul. Szańcowej 25 w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanego Zarządzeniem Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 4 maja 2009 r.

Podczas spotkania zostały omówione między innymi zagadnienia:

 

1. Wypracowanie systemu (strategii) kształcenia kadr zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
2. Planowane zmiany dotyczące zasad przynależności do Sieci Gmin Wiodących.
3. Usytuowanie i zadania punktów informacyjno – konsultacyjnych w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Wykorzystywanie środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jako środków niewygasających.
5. Kontynuacja prac nad zadaniami gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
 
Na koniec ustalono kierunki prac oraz osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie.