PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po pozytywnym rozpatrzeniu ankiet aplikacyjnych, oficjalnie zakwalifikowała gminę Świebodzice oraz gminę Brwinów do Sieci Gmin Wiodących.
Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu i doskonaleniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie