PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przewiduje w roku obecnym organizacji Konferencji Stowarzyszeń Abstynenckich.

Konferencja dla Stowarzyszeń Abstynenckich planowana jest na rok przyszły.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie