PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w zasadach finansowania superwizji klinicznej w 2010 r. tuż pod tabelą z danymi osób uprawnionych do prowadzenia IV etapu Programu szkoleniowego, które zadeklarowały gotowość do prowadzenia zajęć w 2010 r., znajduje się karta zgłoszeniowa.

Wypełnioną w sposób czytelny kartę zgłoszeniową wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji, w terminie wskazanym w zasadach finansowania superwizji klinicznej w 2010 r.

>>>>>> Tu lista osób i karta zgłoszeniowa <<<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie