PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informacja dotycząca zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Domów Pomocy Społecznej.

W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami dotyczącymi spożywania alkoholu na terenie Domów Pomocy Społecznej przedstawiamy poniżej stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące tej kwestii.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) „zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych: na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich (...).”
Natomiast zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), jedną z zasadniczych funkcji realizowanych przez domy pomocy społecznej jest funkcja opiekuńcza. Powyższe stanowisko znajduje również swoje odzwierciedlenie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), który odnosi się do usług świadczonych przez wszystkie typy domów pomocy społecznej, a więc zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży (zgodnie z art. 56 ustawy o pomocy społecznej).

W związku z powyższym należałoby uznać, iż z uwagi na pełnione funkcje opiekuńcze, domy pomocy społecznej stanowią placówki opiekuńcze w rozumieniu art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Dlatego też na ich terenie, jako terenie placówek opiekuńczych obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie