PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informacje dotyczące wniosku do WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2010 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników zakładów lecznictwa odwykowego w szkoleniu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Osoby, które zamierzają się o takie dofinansowanie ubiegać, proszone są o pobranie poniżej zamieszczonego wniosku zgłoszeniowego, wypełnienie go, a następnie przesłane pocztą tradycyjną do właściwego terytorialnie WOTUW. Ostateczny termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2010 r. Nie przewiduje się zwiększania wielkości dofinansowania PARPA po podpisaniu porozumień z WOTUW. Planowany termin podpisaże roku w danej edycji szkolenia. Uczestnik zobowiązany jest do rozpoczęcia szkolenia w szkole, którą wskazał we wniosku do WOTUW pod rygorem utraty dofinansowania. Kwota dofinansowania do szkolenia zostanie ogłoszona po 31 stycznia br.nia porozumień pomiędzy PARPA a WOTUW: luty 2009 r.

Ponadto informujemy, że kwota dofinansowania zostanie określona w złotych na 1 godzinę szkolenia. Oznacza to, że uczestnik otrzyma w roku 2010 dofinansowanie do tylu godzin 650-godzinnego szkolenia, w ilu będzie uczestniczył w tymże roku w danej edycji szkolenia. Uczestnik zobowiązany jest do rozpoczęcia szkolenia w szkole, którą wskazał we wniosku do WOTUW pod rygorem utraty dofinansowania. Kwota dofinansowania do szkolenia zostanie ogłoszona po 31 stycznia br.

Tu pobierz Wniosek zgłoszeniowy do WOTUW
: dofinansowanie szkoleń w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia (dawniej I i II Etapy razem).

>>>>> Wniosek <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie