PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W odpowiedzi na tekst p. red. Rafała A. Ziemkiewicza (dostępny na http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2010/01/05/urzad-rozwiazuje-problemy/) z dnia 5.01.2010r. pragniemy podkreślić, że autor podaje nieprawdziwe dane, przez co wprowadza czytelnika w błąd.

Nieprawdą jest, że kraje, w których pije się więcej czystego alkoholu na osobę (redaktor Ziemkiewicz podaje przykład Niemiec, Francji i Czech) niż w Polsce, nie mają z tym większych problemów. Tendencja jest raczej odwrotna (choć nie wprost proporcjonalna i nie dotyczy wszystkich obszarów problemowych w takim samym stopniu). Uogólniając można zasugerować twierdzenie, że (choć z pewnymi wyjątkami), to jednak im więcej się w danym kraju alkoholu spożywa, tym więcej problemów (zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych) to powoduje. Poniższe tabele ilustrują sytuację w przywołanych przez autora tekstu krajach w porównaniu z Polską jedynie pod względem śmiertelności z powodu alkoholu*. Należy także pamiętać, że na skalę problemów powstałych na skutek picia alkoholu ma wpływ nie tylko poziom jego spożycia, ale także stosowane w danym kraju narzędzia i strategie wchodzące w skład zintegrowanej polityki wobec alkoholu. Zasadniczo też im bardziej restrykcyjna ta polityka, tym skala problemów alkoholowych jest mniejsza.

Tu zobacz zestaw tabel ilustrujących sytuację w przywołanych przez autora tekstu krajach <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie