Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w latach 2010-2012 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

5.1 „Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””. Podmiot wyłoniony: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy. Kwota dotacji – 955.220 zł