PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 22-28 lutego 2010 roku pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw poprzedzi - zaplanowana na 19 lutego br. – konferencja prasowa Ministra Sprawiedliwości p. Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Podobnie jak w latach poprzednich, podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w placówkach wymiaru sprawiedliwości, jednostkach policji i siedzibach organizacji pozarządowych odbywać się będą dyżury, w czasie których ofiary przestępstw będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne i psychologiczne oraz zapoznać się z ofertą pomocy organizacji pozarządowych działających na danym terenie. W ww. działania włączą się m.in. sądy, prokuratury, komendy i komisariaty policji, urzędy centralne, Naczelna Rada Adwokacka, organizacje pozarządowe i samorządowe.

W dniu 1 marca 2010 roku w Warszawie odbędzie się uroczysta konferencja pod hasłem: „Wzmacnianie sytemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w Polsce”, podczas której nastąpi podsumowanie obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz przedstawione zostaną inicjatywy legislacyjne dotyczące wzmocnienia pozycji ofiar przestępstw w sferze procesowej i poza procesowej.
Zapraszamy Państwa do włączenia się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie