PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

4th European Alcohol Policy Conference, Bruksela.
Zapraszamy zainteresowane osoby z całej Polski do udziału w międzynarodowym wydarzeniu dotyczącym problematyki alkoholowej.
W dniach 21-22 czerwca 2010r w Brukseli odbędzie się 4. Europejska Konferencja dotycząca Polityki Alkoholowej przygotowana przez EUROCARE.

Pierwsze tego typu wydarzenie współorganizowała PARPA w 2004r. w Warszawie w ramach projektu Bridging the Gap. Planowana konferencja ma na celu:

 1. promowanie i upowszechnianie aktualnej wiedzy na temat polityki wobec alkoholu w UE i krajach Wspólnoty
 2. wzmacnianie umiejętności i zasobów w zakresie rpa w Europie
 3. budowanie koalicji oraz sieci partnerskich między instytucjami, samorządami, NGO-sami z różnych krajów EU
 4. usprawnienie komunikacji z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE w zakresie problematyki alkoholowej
 5. upowszechnienie najlepszych rozwiązań i strategii z całej Europy skutecznych w obszarze polityki alkoholowej.

Uczestnikami konferencji będą m.in.: Komisarz ds.Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Ministrowie Zdrowia krajów UE, przedstawiciele WHO (zarząd główny i europejski), Eurocare (zarząd oraz instytucje i organizacje członkowskie, m.in.PARPA), Europosłowie, Alcohol Policy Network, przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele DG Sanco, Trade, Internal Market, Agriculture, Taxation and Customs, Employment and Social Affairs, Education and Culture, Research; przedstawiciele świata nauki z krajów Wspólnoty, reprezentanci samorządów lokalnych z całej EU oraz organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem publicznym i problematyką alkoholową, organizacje i instytucje pracujące na polu polityki alkoholowej itp.

Obszary tematyczne konferencji to:

 1. Alkohol – od nauki do polityki – jak działać skutecznie?
 2. Alkohol i reklama - wpływ na konsumentów
 3. Alkohol i młodzież – jakie działania profilaktyczne dają wymierne rezultaty?
 4. Profilaktyka różnych problemów alkoholowych np. w miejscu pracy, wśród kierowców itp.
 5. Strategie działań na różnych poziomach: WHO, EU, krajów członkowskich, regionów, samorządów lokalnych
 6. Najlepsze, skuteczne i unikalne praktyki z różnych krajów/samorządów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Oficjalnym językiem konferencji będzie angielski. Więcej informacji i formularz rejestracji znajduje się na stronie:
http://www.eurocare.org/library/latest_news/register_now_for_the_4th_european_alcohol_policy_conference_21_22_june_2010_brussels

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie