Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w 2010 r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

Zadanie 7.1 - Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie
w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych

Podmiot wyłoniony: Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości z Zakroczymia na wydawanie czasopisma „Trzeźwymi Bądźcie”.

Kwota dotacji – 13.334 zł