PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Za zgodą Zakładu Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie udostępniamy Państwu raporty z projektów badawczych dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży gimnazjalnej.

Raport techniczny z realizacji projektu badawczego p.n. "Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie" zawiera informacje ilustrujące dynamikę zmian w używaniu substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków i leków uspokajających/nasennych) przez 15-letnią młodzież w latach 1988-2008. W raporcie tym znajdują się również wyniki opisujące wybrane aspekty zdrowia psychicznego młodzieży (przemoc, wykroczenia, objawy depresji, złe samopoczucie, przyjmowanie leków), a także wybrane elementy stylu życia młodzieży (np. spędzanie wolnego czasu, Internet, piercing, tatuaż, gry komputerowe) i relacje z rodzicami. Zmienne te zostały uwzględnione w ostatnich dwóch edycjach badań mokotowskich z lat 2004 i 2008. Raport

Raport "Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów” dotyczy realizacji drugiego etapu badań prowadzonych w latach 2007-2009 wśród warszawskich gimnazjalistów dla szkół i władz oświatowych Warszawy. Raport przedstawia rozpowszechnienie zachowań problemowych (używanie substancji, przemoc, wykroczenia i problemy szkolne) wśród uczniów pierwszych i drugich klas gimnazjum oraz wskazuje na istotne psychospołeczne czynniki chroniące i czynniki ryzyka dla tych zachowań. Raport

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie