PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

 

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami)


Ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2010 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

RODZAJ ZADANIA
Szkolenie członków klubów abstynenckich zajmujących się pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, działaniem na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej oraz rehabilitacją społeczno-zawodową rodzin z problemem alkoholowym.
Wzmocnienie samoregulacji organizacji abstynenckich.
 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA
 

Kwota 22.000 zł.

 

>>>>> Tu zobacz pełny opis konkursu <<<<<

 

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie