PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

XIII ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym” odbędzie się w Zakopanem, w dniach 19-21 maja 2010 r.

W konferencji zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych weźmie udział ok. 165 osób z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli innych placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Głównym celem tegorocznej konferencji jest zapoznanie uczestników z kluczowymi podejściami psychoterapeutycznymi oraz upowszechnienie wiedzy na temat specyfiki oraz użyteczności różnego rodzaju modeli terapeutycznych w pracy z dziećmi i rodziną. W trakcie warsztatów w małych grupach uczestnicy będą mieli okazję poznać praktyczne zastosowania poszczególnych podejść terapeutycznych jak i konkretne metody pracy z dziećmi. W szczególności podczas konferencji zaprezentowane zostaną nurty terapeutyczne takie jak: psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, oraz gestalt. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczących: Terapii Motywującej, wychowania w duchu wartości, specyfiki obozów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz ochrony dzieci przed przemocą.

W załączeniu znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące konferencji: listę uczestników wraz z informacją do osób zakwalifikowanych, program, oraz informację o warsztatach.

Lista uczestników <<<<<

Informacje dla uczestnika <<<<<

Program <<<<<

Warsztaty <<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie