PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Minister Zdrowia podpisał Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Delegację do przygotowania Rozporządzenia zawiera ustawa z dn. 10 czerwca 2010r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z obowiązującym prawem dokument ten będzie mógł wystawić bezpłatnie każdy lekarz na wniosek osoby doznającej przemocy w rodzinie. Zaświadczenie nie likwiduje dotychczasowych – płatnych - obdukcji, do wstawiania których uprawnienie mają wyłącznie biegli sądowi.
Teść Rozporządzenia znajduje na stronie Ministerstwa zdrowia pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&ma=16241

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie