Drukuj

KARTA ZGŁOSZENIOWA na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2011 roku.

Karta zgłoszeniowa służy kwalifikacji na superwizję kliniczną do celów szkoleniowych, finansowaną przez PARPA w 2011 roku.

Na komplet dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania osoby do grupy superwizyjnej finansowanej przez PARPA w 2011 r. składa się:

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji, w terminie 3 - 14 stycznia 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego).

>>>>> Karta zgłoszeniowa znajduje się tu <<<<<