PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W 2011 roku na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA zakwalifikowało się 138 osób. Lista osób zakwalifikowanych do grup znajduje się poniżej. Osoby które spełniły wymogi kwalifikacji , lecz nie zostały zakwalifikowane do grupy z powodu braku miejsc u wybranych superwizorów, znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji osób już zakwalifikowanych osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do grup wg kolejności zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane do grup proszone są o kontakt bezpośrednio z superwizorami w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania. Lista adresów mailowych superwizorów dostępna jest na stronie internetowej PARPA w belce „certyfikacja terapeutów” w zakładce „lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych”.

Lista osób zakwalifikowanych na superwizję kliniczną w 2011r >>>>>


Lista rezerwowa udziału w superwizji klinicznej w 2011r. >>>>>

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie