PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 7 - 9 marca w Krakowie odbyła się Narada Pełnomocników Zarządów Wojewódzkich ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kierowników Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

Tematem wiodącym spotkania było omówienie założeń nowego Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 ze szczególnym uwzględnieniem zadań wyznaczonych do realizacji przez samorządy lokalne. Ponadto podczas Narady omawiano tematy dotyczące jakości działań podejmowanych przez samorządy gminne w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwiększenia efektywności leczenia osób uzależnionych w Polsce, prawnych aspektów funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych a także zaprezentowano skuteczne strategie profilaktyczne w kontekście działań podejmowanych przez samorządy oraz system rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Ponadto przedstawiono projekt współpracy dotyczący uruchomienia szkoleń „Dialog motywujący w pracy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.
Narada była również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji wokół prezentowanych obszarów merytorycznych

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie