PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe dla podmiotów uprawnionych, przystępujących w roku bieżącym do zrealizowania zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca”, planowanych na lata 2011-2015. Na dofinansowanie zadań Programu w roku 2011, zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800,0 tys. złotych przy jednostkowych dotacjach po 40,0 tys. złotych każda.
Więcej: http://mcps.mazovia.pl/main.php?l=7&id=2&id_newsa=603

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie